zateplení bytového domu v ulici U Nových domů II

projekt k žádosti o dotaci, stavební dozor, 2010

Bytovému domu v ulici U Nových domů II ze 30. let minulého
století byla zateplena fasáda 140 mm polystyrénu, vyměněna okna a zateplena střecha 200 mm polystyrénu s nakašírovanými asfaltovými pásy. Vzhledem k nízkému cenovému rozdílu mezi okny s dvojskly a trojskly byla zvolena okna s trojskly (Uw = 0,68W/m2.K).
Důraz byl kladen na výtvarné řešení fasád. Při návrhu se
vycházelo ze stávajícího šedého zbarvení. Důležitým aspektem byla také snaha nepůsobit jako vzorník omítek světlých žlutých, zelených a oranžových, zpravidla nejlevnějších pigmentů, jak tomu je u mnoha domů. Zároveň jsme nechtěli vytvořit návrh zbytečně okázalý.
Realizace proběhla v květnu 2010. Celkové fi nanční náklady
na provedení úsporných opatření jsou 2,16 milionu, z toho 960 tisíc za výměnu oken, 375 tisíc za zateplení střechy a 825 tisíc za zateplení fasád. Prostředky získané z dotace Zelená úsporám pokryjí 54% plánovaných investic. Ze stávající výpočtové potřeby tepla na vytápění (146kWh/m2.rok) došlo po realizaci ke snížení výpočtové potřeby tepla o 69%. Projekt bude sledován v následujících letech a vyhodnotí se efektivnost vynaložených nákladů.

 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript                  www.architekt-klozar.cz                 tel.: 604 527 086