bytový dům v ulici u Michelského mlýna

studie zastavitelnosti, 2010                                                spolupráce: Jaroslav Krupa

Navrhovaný objekt vyplňuje proluku. Hmota se sedlovou střechou ukončenou valbou objemově navazuje na bytový dům na severním okraji pozemku a zároveň akcentuje nároží svou ostrou špičkou vybíhající k jihovýchodu do prostoru křižovatky. Na tuto dominantní hmotu ze západu navazují jednoduché kubické hmoty, které se směrem k hraně pozemku snižují. Vstup do objektu je z ulice. Hlavní domovní komunikací je schodiště propojující všechna nadzemní podlaží. První nadzemní podlaží je maximálně uvolněno a vyhrazeno pro parkování obyvatel domu. Do jednotlivých parkovacích stání se vjíždí přímo z ulice, odpadá tedy nutnost vnitřní příjezdové komunikace k jednotlivým stáním. V 2. až 5. nadzemním podlaží jsou byty. Ve větší hmotě se sedlovou střechu jsou v 2. až 4. nadzemním podlaží vždy 3 byty na patro. V pátém podlaží jeden byt zaujímá celé patro. V menší hmotě s plochou střechou jsou 3 mezonetové byty přes 2. a 3. nadzemní podlaží a jeden byt ve 4. np. Všechny byty, kromě bytů s jednou obytnou místností jsou orientované minimálně na dvě strany a mají venkovní prostor (balkon, lodžii, terasu).


 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript                  www.architekt-klozar.cz                 tel.: 604 527 086