bytový komplex v Písečné ulici

diplomní projekt, 2009

Pět bytových domů je implementováno do již existujícího sídliště několika panelových domů. Model sídliště panelových domů je v dnešní postkomunistické neoliberální společnosti odmítán z valné většiny pro diskomfort a nekvalitu vnitřních prostor. Tento pohled se odráží v estetickém odmítání „šedi“ fasád, ale zároveň odmítá i celý koncept a jeho urbanistické uspořádání a bezmezně adoruje blokové uspořádání bytové zástavby.
Návrh se oproti tomu oprosťuje od všech myšlenkových nánosů doby a snaží se vytvářet struktury současné, reagující na minulost s nadčasovou platností. Do prostředí Písečné ulice není žádoucí vkládat nové prostorové koncepty, proto návrh od stávajících domů přebírá proporce a orientaci hmot jako základ pro nové kvality.
Častá vertikální repetitivnost na fasádách bytových staveb vyústila v obkročný rytmus. Střídaní dvou zrcadlově obrácených podlaží je kompromisem mezi vnitřním uspořádáním a estetikou. Celé stavby jsou zahaleny do kovových lamel, které vymezují obestavěný prostor.

 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript                  www.architekt-klozar.cz                 tel.: 604 527 086